Comissió executiva

Les competències de la Comissió Executiva són coordinar el pla docent de les unitats, proposar la distribució dels recursos de professorat d’acord amb les necessitats docents, fer un seguiment de la distribució del pressupost anual del Departament i, per delegació del Consell de Departament, convocar les eleccions a director.

 

Directora
Teresa Cabré 

Secretari
Lluís Cabré 

Coordinadora de Relacions de Tercer Cicle i Biblioteca
Núria Santamaria 

Coordinador del Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Xavier Vall

Coordinador de Relacions de Ciències de l’Educació
Lluís Quintana

Coordinadora de Relacions de Ciències de la Comunicació
Àngels Jiménez

Coordinador de Relacions de Filosofia i Lletres
Daniel Casals

Coordinador de Relacions de Traducció i Interpretació
Xavier Villalba

Àrea Biblioteconomia i documentació
Alfonso González

Àrea Filologia Catalana, literatura
Enric Cassany

Àrea Filologia Catalana, llengua
Mar Massanell

Àrea Lingüística General
Sergi Balari

Estudiants
Nin Gallifa

Personal d’administració i serveis
Sandra Assens

Personal d’investigació en formació
Oriol Quintana

Comissió de docència

La comesa general de la Comissió de Docència del grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística és debatre i, eventualment, resoldre les qüestions que afecten l’organització i la coordinació acadèmiques del Grau.

Xavier Vall, coordinador del Grau de Filologia Catalana: Estudis de Llengua i Literatura
Daniel Recasens, coordinador dels TFG i de les Pràctiques externs
Sergi Balari, àrea de Lingüística
Anna Bartra, àrea de Llengua Catalana
Víctor Martínez-Gil, àrea de Literatura

Alumnes

Joan Nin Gallifa Guasch, delegat de 4t
Mercè Feliu Cuberes, delegada de 3r
Júlia Lucas Ruiz, delegada de 2n
Clàudia Riba Capdevila, delegada de 1r

 

Comissió de premis extraordinaris

La funció de la comissió del Premis Extraordinaris és seleccionar aquella persona que al final dels estudis de Grau presenta un expedient acadèmic que li permet optar a aquest reconeixement.

Pàgina de la UAB sobre els premis extraordinaris de final d’estudis

Anna Bartra
Lluís Cabré
Daniel Casals
Víctor Martínez