angles-catala

Grau d’Estudis d’Anglès i Català

El Grau d’Estudis d’Anglès i Català ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura anglesa i catalana. Els titulats uniran el coneixement expert de la llengua de Catalunya amb el de l’anglès, la llengua internacional per excel·lència. Aquest fet els facilitarà la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i amb el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, l’ensenyament de l’anglès i del català, la mediació cultural, així com l’accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l’activitat turística i d’intercanvi cultural, etc.

catala-espanyol

Grau d’Estudis de Català i Espanyol

El Grau d’Estudis de Català i d’Espanyol ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura catalana i espanyola. Aquest fet facilitarà als titulats la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i amb el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, l’ensenyament del català i l’espanyol, la mediació cultural, així com l’accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l’activitat turística i d’intercanvi cultural, etc.

catala-classiques

Grau d’Estudis de Català i de Clàssiques

Grau d’Estudis de Català i de Clàssiques El grau d’Estudis de Català i de Clàssiques proporciona a l’estudiant una formació sòlida en llengua, literatura i cultura catalanes, i coneixements amplis en llengües clàssiques (llatí i grec) i en la literatura i la cultura clàssiques. D’aquesta manera l’estudiant reuneix el coneixement expert de la llengua francesa, d’origen romànic, amb el de les llengües clàssiques, reconegudes com la base cultural i filosòfica del món occidental.

frances-catala

Grau d’Estudis de Francès i Català

En el cas de Grau d’Estudis de Francès i Català s’ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura francesa i catalana. D’aquesta manera, s’aconsegueix unir el coneixement expert en dos llengües oficials de la Unió Europea, el que facilitarà la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües de qualsevol país de la Unió, l’ensenyament del francès i el català, la mediació i la gestió cultural, etc… a més, els estudiants d’aquest grau combinat tindran l’oportunitat de poder realitzar una intercanvi en alguna universitat europea que tingui conveni amb la UAB mitjançant el programa Erasmus, en universitats de l’Estat espanyol mitjançant el programa Sèneca-Sicue o en d’altres universitats del món amb el Programa Propi.