Centre de Lingüstica Teòrica (CLT)

Centre de Lingüística Teòrica

Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània

Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània

Grup de Literatura Catalana Medieval

Grup de Literatura Catalana Medieval

Grup de Recerca en Arts Escèniques

Grup de Recerca en Arts Escèniques

Llengua i Mèdia. Grup investigador de la llengua en els mitjans de comunicació

Llengua i Mèdia

Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània (GRHILCEC)

GRHILCEC

Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID)

CEFIDC

Grup de Fonètica Experimental (Laboratori de fonètica)

Laboratori de fonètica

Grup d’Estudis de Prosòdia (GrEP)

GREP