II WORKSHOP PREDOCTORAL
DOCTORAT DE CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE

Nova data de celebració:, 12 de maig del 2017
Nova data de  recepció de propostes:18 d’abril del 2017

Cartell en PDF 

Temes: 

  1. Anàlisi de dades i teoria lingüística: metodologies d’encaix //Big data and lingüistic theory: how to solve the tension

  2. Tema lliure

Comunicació d’acceptació: 2 de maig
Llengües del seminari: català, anglès i castellà.
Intervencions de 20 +10
Pòsters

Es preveu la publicació digital ulterior de les comunicacions. 

Adreceu les vostres propostes a:
doctorat.filcat@uab.cat, anna.bartra@uab.cat

Les propostes de participació han de contenir: 

  • Títol provisional
  • Un resum de la proposta d’un màxim de 2 pàgines a letra Times New Roman, pas 12, interlineat 1,5, marges 2,5 que especifiqui el tema i l’enfocament metodològics. No es tracta pas de fer estrictament un resum de l’estat de la recerca de la tesi, sinó de presentar una comunicació sobre un tema de recerca
  • 5 paraules clau

Adreceu les vostres propostes a:

doctorat.filcat@uab.cat
anna.bartra@uab.cat