mencio

Menció en Llengua i Literatura Catalanes

A través de l’oferta d’assignatures de la titulació de Filologia Catalana, l’estudiant podrà assolir uns coneixements, necessàriament introductoris, entorn de la llengua i la literatura produïda en l’àmbit lingüístic de parla catalana. Per això, no només s’estudien aspectes lingüístics (dialectologia, lèxic, morfologia, semàntica, sintaxi, etc), sinó també els gèneres literaris en què s’ha expressat el català (novel·la, poesia, teatre, etc), des dels seus inicis en l’època medieval fins a l’actualitat.

Més informació