Equip de direcció

Directora 

EULÀLIA BONET 

Despatx: B11-248 

Telèfon: 93 5811791 

eulalia.bonet@uab.cat

Secretari 

VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL  

Despatx: B9/0042 

Telèfon: 93 5814833 

victor.martinez@uab.cat

 

Coordinador Unitat de Lletres 

JAUME MATEU 

Despatx: B9/0040 

Telèfon: 93 5814833 

Jaume.Mateu@uab.cat

 

Coordinadora de tercer cicle 

ANNA GAVARRÓ 

Despatx: B9/0032 

Telèfon: 93 5868076 

Anna.Gavarro@uab.cat

Equip de coordinació

Coordinador Unitat de Lletres 

JAUME MATEU 

Despatx: B9/0040 

Telèfon: 93 5814833 

Jaume.Mateu@uab.cat

Coordinadora Unitat de Ciències de la Comunicació 

EULÀLIA FUENTES 

Despatx: I-408 

Telèfon: 93 5811541 

Eulalia.Fuentes@uab.cat

Coordinador Unitat de Ciències de l’Educació 

MONTSERRAT VILÀ 

Despatx: G5-145 

Telèfon: 93 5812634 

montserrat.vila@uab.cat

Coordinador Unitat de Traducció i Interpretació 

XAVIER VILLALBA 

Despatx B9/0026 

Telèfon: 93 5814911 

Xavier.Villalba@uab.cat

Coordinador Titulació de Filologia Catalana 

JAUME AULET 

Despatx: B9/0028 

Telèfon: 93 5868078 

Jaume.Aulet@uab.cat

Coordinadora de tercer cicle 

ANNA GAVARRÓ 

Despatx: B9/0032 

Telèfon: 93 5868076 

Anna.Gavarro@uab.cat

Coordinador Erasmus 

VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL 

Despatx: B9/0042 

Tel.: 93 5818072 

victor.martinez@uab.cat

Coordinador Séneca 

JON ELORDI 

Despatx: B9/0024 

Tel.: 93 5813280 

Jon.Elordi@uab.cat

Coordinador de pràctiques externes 

DANIEL CASALS 

Despatx: B9-0038 

Telèfon: 93 5811791 

Daniel.Casals@uab.cat

El Departament està constituït per quatre unitats:

Unitat de Lletres 

Coordinador: JAUME MATEU 

Despatx: B9/0040 

Telèfon: 93 5814833 

Jaume.Mateu@uab.cat

Unitat de Ciències de la Comunicació 

Coordinadora: EULÀLIA FUENTES 

Despatx: I-408 

Telèfon: 93 5811541 

Eulalia.Fuentes@uab.cat

Unitat de Ciències de l’Educació 

Coordinador: SALVADOR COMELLAS 

Despatx: G5-152 

Telèfon: 93 5812633 

Salvador.Comellas@uab.cat

Unitat de Traducció i d’Interpretació 

Coordinador: XAVIER VILLALBA 

Despatx B9/0026 

Telèfon: 93 5814911 

Xavier.Villalba@uab.cat

Delegats del curs 2015-2016

Reglaments dels delegats/delegades de curs

 • Sistema d’elecció 

  Cada curs designarà un estudiant delegat. Només es podrà ser delegat d’un curs, encara que s’estigui matriculat a assignatures de diversos cursos.

 • Competències 

  El delegat/ada esdevindrà l’element de connexió entre el curs i el cos docent (professors, coordinadors de titulació, directors de departament i vicedeganat d’estudiants). Entre les seves funcions, hi ha la de comunicar al grup classe la informació que li arribi com a delegat, assistir a les reunions en què sigui convocat i transmetre els dubtes, suggeriments o consideracions del curs a l’autoritat corresponent. Els delegats podran sol·licitar reunions:

  • amb el professor d’una assignatura, quan sigui convenient per aportar suggeriments, comentaris o queixes del grup classe;
  • amb el coordinador de titulació, quan es tracti de temes de caràcter general sobre la titulació (Pla d’Estudis, sistemes d’avaluació…); els delegats podran consultar temes concrets al coordinador de titulació, un cop s’hagi parlat prèviament amb el professor afectat;
  • amb el vicedegà d’estudiants, tot i que s’aconsella posar-se en contacte de primer amb el coordinador de titulació.
 • Durada mandat 

  El mandat és d’un curs acadèmic.

 • Dimissió 

  Els delegats poden dimitir sempre que així ho desitgin, notificant-ho al seu curs i, per escrit, al coordinador. La vacant s’ocuparà amb la persona que designi el curs afectat. El mandat del nou delegat durarà fins a l’acabament del curs acadèmic.