Equip de direcció

Directora

TERESA CABRÉ 
Despatx: B9/0046 
Telèfon: 93 5868079 
teresa.cabre@uab.cat

Secretari

LLUÍS CABRÉ 
Despatx: B9/0034 
Telèfon: 93 5868075 
lluis.cabre@uab.cat

 

Coordinador Relacions de Lletres

VACANT 
Provisionalment, adreceu-vos a: 
lluis.cabre@uab.cat

 

Coordinadora Relacions de Tercer Cicle i Biblioteques

NÚRIA SANTAMARIA 
Despatx: B11/250 
Telèfon: 93 5812360
nuria.santamaria@uab.cat

Equip de coordinació

Coordinador Relacions de Lletres

VACANT 
Provisionalment, adreceu-vos a: 
lluis.cabre@uab.cat

 

Coordinadora Relacions de Ciències Comunicació

ÀNGELS JIMÉNEZ
Despatx: I0/035
Telèfon: 93 5811541
Angels.Jimenez@uab.cat

Coordinador Relacions de Ciències de l’Educació

LLUÍS QUINTANA
Despatx: G5-152
Telèfon: 93 5812633 
Lluis.Quintana@uab.cat

Coordinador Relacions de Traducció i Interpretació

XAVIER VILLALBA
Despatx B9/0026
Telèfon: 93 5814911
Xavier.Villalba@uab.cat

 

Coordinador Titulació de Filologia Catalana

XAVIER VALL
Despatx: B11/252
Telèfon: 93 5812359
Francesc.Vall@uab.cat

 

Coordinadora Relacions de Tercer Cicle i Biblioteques

NÚRIA SANTAMARIA 
Despatx: B11/250 
Telèfon: 93 5812360
nuria.santamaria@uab.cat

 

Coordinador Erasmus

VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL
Despatx: B9/0042
Tel.: 93 5818072
victor.martinez@uab.cat

 

Coordinador Séneca

JON ELORDI
Despatx: B9/0024
Tel.: 93 5813280
Jon.Elordi@uab.cat

 

Coordinador de pràctiques externes

DANIEL RECASENS
Despatx: B11/268 
Telèfon: 93 5812782
Daniel.Recasens@uab.cat

 

Coordinador dels Treballs de Fi de Grau

DANIEL RECASENS
Despatx: B11/268 
Telèfon: 93 5812782
Daniel.Recasens@uab.cat

El Departament està constituït per quatre unitats: els coordinadors d’unitat representen la unitat i en coordinen l’activitat en el decurs de tres anys

Unitat de Lletres

VACANT 
Provisionalment, adreceu-vos a: 
lluis.cabre@uab.cat

Unitat de Ciències de la Comunicació

Coordinadora: ÀNGELS JIMÉNEZ
Despatx: I0/035
Telèfon: 93 5811541
Angels.Jimenez@uab.cat

 

Unitat de Ciències de l’Educació

Coordinador: LLUÍS QUINTANA 
Despatx: G5-1152
Telèfon: 93 5812633 
Lluis.Quintana@uab.cat

 

Unitat de Traducció i d’Interpretació

Coordinador: XAVIER VILLALBA
Despatx B9/0026
Telèfon: 93 5814911
Xavier.Villalba@uab.cat