Equip de direcció

Directora

EULÀLIA BONET
Despatx: B11-248
Telèfon: 93 5811791
eulalia.bonet@uab.cat

Secretari

VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL
Despatx: B9/0042 
Telèfon: 93 5814833 
victor.martinez@uab.cat

 

Coordinador Unitat de Lletres

JAUME MATEU
Despatx: B9/0040
Telèfon: 93 5814833
Jaume.Mateu@uab.cat

 

Coordinador de la Titulació de Filologia Catalana

XAVIER VALL
Despatx: B11/252
Telèfon: 93 5812359
Francesc.Vall@uab.cat

Equip de coordinació

Coordinador Unitat de Lletres

JAUME MATEU
Despatx: B9/0040
Telèfon: 93 5814833
Jaume.Mateu@uab.cat

Coordinadora Unitat Ciències Comunicació

ÀNGELS JIMÉNEZ
Despatx: I0/035
Telèfon: 93 5811541
Angels.Jimenez@uab.cat

 

Coordinador Unitat de Ciències de l’Educació

MONTSERRAT VILÀ
Despatx: G5-145
Telèfon: 93 5812634
montserrat.vila@uab.cat

 

Coordinador Unitat de Traducció i Interpretació

XAVIER VILLALBA
Despatx B9/0026
Telèfon: 93 5814911
Xavier.Villalba@uab.cat

 

Coordinador Titulació de Filologia Catalana

XAVIER VALL
Despatx: B11/252
Telèfon: 93 5812359
Francesc.Vall@uab.cat

 

Coordinadora de tercer cicle

ANNA GAVARRÓ
Despatx: B9/0032
Telèfon: 93 5868076
Anna.Gavarro@uab.cat

 

Coordinador Erasmus

VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL
Despatx: B9/0042
Tel.: 93 5818072
victor.martinez@uab.cat

 

Coordinador Séneca

JON ELORDI
Despatx: B9/0024
Tel.: 93 5813280
Jon.Elordi@uab.cat

 

Coordinador de pràctiques externes

DANIEL CASALS
Despatx: B9-0038 
Telèfon: 93 5811791
Daniel.Casals@uab.cat

El Departament està constituït per quatre unitats:

Unitat de Lletres

Coordinador: JAUME MATEU
Despatx: B9/0040
Telèfon: 93 5814833
Jaume.Mateu@uab.cat

Unitat de Ciències de la Comunicació

Coordinadora: ÀNGELS JIMÉNEZ
Despatx: I0/035
Telèfon: 93 5811541
Angels.Jimenez@uab.cat

 

Unitat de Ciències de l’Educació

Coordinador: MONTSERRAT VILÀ
Despatx: G5-145
Telèfon: 93 5812634
montserrat.vila@uab.cat

 

Unitat de Traducció i d’Interpretació

Coordinador: XAVIER VILLALBA
Despatx B9/0026
Telèfon: 93 5814911
Xavier.Villalba@uab.cat

Delegats del curs 2015-2016

Reglaments dels delegats/delegades de curs

 • Sistema d’elecció 

  Cada curs designarà un estudiant delegat. Només es podrà ser delegat d’un curs, encara que s’estigui matriculat a assignatures de diversos cursos.

 • Competències 

  El delegat/ada esdevindrà l’element de connexió entre el curs i el cos docent (professors, coordinadors de titulació, directors de departament i vicedeganat d’estudiants). Entre les seves funcions, hi ha la de comunicar al grup classe la informació que li arribi com a delegat, assistir a les reunions en què sigui convocat i transmetre els dubtes, suggeriments o consideracions del curs a l’autoritat corresponent. Els delegats podran sol·licitar reunions:

  • amb el professor d’una assignatura, quan sigui convenient per aportar suggeriments, comentaris o queixes del grup classe;
  • amb el coordinador de titulació, quan es tracti de temes de caràcter general sobre la titulació (Pla d’Estudis, sistemes d’avaluació…); els delegats podran consultar temes concrets al coordinador de titulació, un cop s’hagi parlat prèviament amb el professor afectat;
  • amb el vicedegà d’estudiants, tot i que s’aconsella posar-se en contacte de primer amb el coordinador de titulació.
 • Durada mandat 

  El mandat és d’un curs acadèmic.

 • Dimissió 

  Els delegats poden dimitir sempre que així ho desitgin, notificant-ho al seu curs i, per escrit, al coordinador. La vacant s’ocuparà amb la persona que designi el curs afectat. El mandat del nou delegat durarà fins a l’acabament del curs acadèmic.